Něco o mně

O mně


Věci mezi nebem a zemí mne zajímají od dětství. Odhalení roušky tajemna a poznání pravého určení a poslání v tomto životě. Zájem o minulé životy, posmrtný život, znát svůj osud.

Touha po vědění proč a z jakého důvodu jsem zde. Proč na tomto místě v tomto čase. Co mě mají naučit lidé, s kterými se během života setkávám. Jaké zkušenosti díky životním lekcím se mám v životě naučit. Odkud kam v tomto životě směřuji a na jaké vědomosti navazuji z minulosti. Čím a jak můžu být nápomocná a pomáhat ostatním lidem.

Odpovědi na tyto otázky jsem dostala a stále dostávám díky darům, porozumění esoterických nauk, praktik, které poskytují doporučení srozumitelnou formou všem, co hledají odpovědi na své otázky.

Všemi praktikami, které ve své praxi uplatňuji jsem prošla nejprve, jako dotazující se. Nebo byly praktikovány přímo na mojí osobu . Tudíž mám osobní zkušenost z každou metodou a dokáži velmi dobře vnímat pocity a doporučení.

Život mě naučil díky potřebným životním lekcím, pokoře, vděčnosti vnímat jemné mimosmyslové vjemy, které napomáhají v pochopení a překonávání krizí života. Během života jsem potkala a stále potkávám osoby, které mi byly vždy nápomocny k pochopení a naučili mě vnímat dobré z toho "špatného" co mě v životě potkalo. Prožití životních nesnází mě vždy posunulo na duchovní cestě kupředu.

Díky poznání na osobní rovině jsem schopna se velice dobře vcítit do dotazované osoby a jejího problému. Vnímám jemné niance doporučení od Universa a předávám je dál hledajícím.

První z nauk na mé cestě duchovním rozvojem byl kurz výkladu Tarotových karet.

Kurz výkladu Tarotu mi dal možnost poodhalit a objasnit nejen sobě hlubší význam, který karty dávají ve svých odpovědích na danou otázku.

Astrologie, se kterou jsem se v tomto životě seznamovala a navazovala na vědomosti z minulého života, odhaluje pravou podstatu toho, co nejen mě na životě zajímá. Její nekonečné možnosti poznání díky horoskopům.

Astrální psaní a kresba. Dar, který je ve své podstatě nádherná a jemná energie, která je zhmotněna pro pochopení, krásy, radosti, doporučení kresbou, afirmacemi či obsáhlejším textem.

Za všechny možnosti, pomoci druhým díky esoterice jsem vděčná a přijímám s pokorou jejich moudrost. Ať již se jedná o současný, minulý život či komunikaci s dušemi zemřelých. Někdy stačí velmi málo, aby byly obě duše svobodné a šťastné. Práce s energiemi obohatili můj život a vnímání hlubšího významu každodenních událostí v životě.

Všechny dovednosti, které mi byly dány přijímám s pokorou a vděčností. Díky nim předávám doporučení všem, kteří u mne hledají odpovědi na neodpovězené otázky své nejen současné existence na tomto světě v tomto čase.

Ke každému klientovi přistupuji individuálně a vždy společně hledáme nejvhodnější pomoc, kterou v současné době potřebuje.

Na vás všechny hledající se těší, Šárka


Tel.: 728 370 248
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!